Tere, rõõm tutvuda!

Olen Arno ning mul on enam kui 20-aastane kogemus päeva- ja õhtujuhi, konferansjee, pulmavana ning tegusa taustajõuna sadade sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel. Paiknen Hiiumaal, kuid tööd ja tegemised on mind viinud paljudesse toredatesse ja meeldejäävatesse asukohtadesse üle kogu Eesti. 

Minu põhimõtted sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel on lihtsad: 

  • eduka sündmuse eelduseks on ladus infovahetus ja koostöö korraldaja ning kõikide teiste osapoolte vahel;
  • sündmuse läbiviija peab alati olema esinduslik ja professionaalne, sellest sõltub otseselt publiku või külaliste mulje kogu sündmusest;
  • päeva- või õhtujuht ei ole sündmuse peaesineja ega pea n-ö igal sammul olema tähelepanu keskpunktis;
  • päeva- ja õhtujuhi vahendatav info peab olema piisavalt lühike, samas konkreetne ja informatiivne ning lähtuvalt sündmuse iseloomust ka veidi meelelahutuslik;
  • pakutav peab vastama sündmuse formaadile ning külaliste ootustele.

Kui saan abiks olla, siis võta minuga ühendust.

Kohtumiseni!